Nya skyttar och ickemedlemmar ombeds kontakta ordförande Mikael Friman tel. 0400 405 105 före besök på skjutbanan.
Uusia ammunnanharrastajia pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä seuran puheenjohtaja Mikael Frimaniin puh. 0400 405 105 ennen radalla käyntiä.
Newcomers are kindly asked to contact chairman Mikael Friman tel. +358 400 405 105 before visiting the shooting range.